Showcase of Music | San Antonio

April   6- 7   2018
Performance Site Type Open Taken
Lila Cockrell Theatre (Premier Hall) Band and Orchestra 2 9
April   13-14   2018
Performance Site Type Open Taken
Judson Performing Arts Center Theater Band and Orchestra 4 13
Judson Performing Arts Center Recital Hall Choral 4 14
April   20-21   2018
Performance Site Type Open Taken
Boerne Champion High School Auditorium Band and Orchestra 0 7
Harlan High School Auditorium Band and Orchestra 1 14
Judson Performing Arts Center Theater Band and Orchestra 3 11
Tobin Center for the Performing Arts (Premier Hall) Band and Orchestra 0 21
Judson Performing Arts Center Recital Hall Choral 0 11
Madison High School Auditorium Choral 4 14
April   27-28   2018
Performance Site Type Open Taken
Boerne Champion High School Auditorium Band and Orchestra 2 16
Judson Performing Arts Center Theater Band and Orchestra 3 15
Lila Cockrell Theatre (Premier Hall) Band and Orchestra 3 13
Marshall High School Auditorium Band and Orchestra 4 16
Judson Performing Arts Center Recital Hall Choral 3 12
Madison High School Auditorium Choral 4 19
May   4- 5   2018
Performance Site Type Open Taken
Judson Performing Arts Center Theater Band and Orchestra 0 15
Lila Cockrell Theatre (Premier Hall) Band and Orchestra 4 14
Stevens High School Auditorium Band and Orchestra 0 11
Madison High School Auditorium Choral 1 14
May   11-12   2018
Performance Site Type Open Taken
Seguin High School Performing Arts Center Band and Orchestra 2 8
Steele High School Auditorium Band and Orchestra 1 11
May   18-19   2018
Performance Site Type Open Taken
Harlan High School Auditorium Band and Orchestra 0 6
Seguin High School Performing Arts Center Band and Orchestra 5 14
Boerne First United Methodist Church Choral 0 15
March   22-23   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 22 0
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
March   29-30   2019
Performance Site Type Open Taken
Lila Cockrell Theatre Band and Orchestra 22 0
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
April   5- 6   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 22 0
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
April   12-13   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 22 0
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
April   26-27   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 18 4
Instrumental Performance Venue 2 Band and Orchestra 22 0
Instrumental Performance Venue 3 Band and Orchestra 22 0
Tobin Center for the Performing Arts Band and Orchestra 14 7
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
Choral Performance Venue 2 Choral 25 0
Choral Performance Venue 3 Choral 25 0
May   3- 4   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 22 0
Lila Cockrell Theatre Band and Orchestra 18 4
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
May   10-11   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 18 4
Choral Performance Venue 1 Choral 25 0
May   17-18   2019
Performance Site Type Open Taken
Instrumental Performance Venue 1 Band and Orchestra 19 3
Choral Performance Venue 1 Choral 23 2